Gorgeous meaning in Marathi | Gorgeous म्हणजे काय?

Gorgeous meaning in Marathi | Gorgeous म्हणजे काय?

Gorgeous हा शब्द एखाद्या गोष्टीची भव्यता किंवा सौन्दर्यता शब्दात व्यक्त करण्यासाठी वापरतात. Gorgeous meaning in Marathi अर्थातच Gorgeous म्हणजे काय? ह्या शब्दाचा वापर कुठे कुठे करून शकतो हे आपण मराठीत जाणून घेणार आहोत.

Gorgeous meaning in Marathi | Gorgeous म्हणजे काय?

Meaning of Gorgeous in Marathi
Gorgeous meaning in Marathi

Gorgeous ह्या शब्दाचा वापर दोन-तीन ठिकाणी विशेष करून केला जातो. एखाद्या गोष्टीची भव्यता शब्दांमध्ये मांडण्यासाठी तसेच एखाद्या महिलेची स्तुती करतेवेळी हा शब्द वापरला जातो. ह्याचे इतर अर्थ भपकेदार, सुंदर, डोळ्यात भरणारा असेही होतो.

You Looking Gorgeous Meaning in Marathi

You Looking Gorgeous Meaning in Marathi
You Looking Gorgeous Meaning in Marathi । Gorgeous म्हणजे काय?

ह्या शब्दांचा वापर एखाद्या महिलेची स्तुती करतेवेळी वापरला जातो. हि ओळ स्त्रीलिंगी व्यक्तीला उद्देशून बोलली जाते. आपण कोणत्याही पुरुषाला तुम्ही गॉर्जिअस दिसत आहात असे बोलू शकत नाही.

You Looking Gorgeous Meaning in Marathi हा तुम्ही अगदी आकर्षक/ सुंदर दिसत आहात असा होतो.

इतर पोस्ट्स

Bestie म्हणजे काय? Bestie meaning in Marathi

Quarter Meaning in Marathi | Quarterly meaning in Marathi

Marathi meaning of Spouse | Spouse meaning in Marathi

Designated & Designation meaning in Marathi

Rate this post

Chetan Jasud

मी एक पूर्ण-वेळ डिजिटल मार्केटर आणि अर्धवेळ ब्लॉगर आहे ज्याला लिहायची, प्रवासाची तसेच या टेकनॉलॉजीच्या युगात अपडेटेड राहायची आवड आहे.