Category: इंग्रजी प्रो

English मधील प्रचलित शब्दांचे अर्थ आपल्या मराठीमध्ये अगदी सोप्प्या भाषेत मिळविण्याचे एकमेव ठिकाण. English Word Marathi Meaning अगदी सोप्प्या भाषेत करून इथे प्रस्तुत केले जातात.