About Us

मी चेतन विश्वनाथ जासूद, मराठीप्रो मी या वेबसाईटवर लेखक आहे. ही वेबसाईट शालेय मुलांसाठी तसेच विद्यार्थी वर्गाला उपयोगी पडतील असे कन्टेन्ट साठी तयार केली आहे. या वेबसाईटवर आपल्याला उत्कृष्ट निबंध, भाषण तसेच इतर शालेय सामग्री पहायला मिळेल. या वेबसाईट वर गेस्ट पोस्ट करण्यासाठी तुम्ही ‘ [email protected] किंवा [email protected] वर ईमेल करू शकता.

मराठी प्रो या वेबसाईटवर आपल्याला जर गेस्ट पोस्टिंग करायचे असेल तर तुम्ही आम्हाला वरील इमेल वर सम्पर्क करू शकता.

Privacy Policy

Featured Categories